Giải bài tập sách giáo khoa toán 8

5/5 - (1 vote)

Toán lớp 8 | Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1, Tập 2 hay nhất

Với giải bài tập Toán lớp 8 hay nhất, chi tiết bám sát sách Toán 8 Tập 1 và Tập 2 đầy đủ Đại số & Hình học giúp học sinh dễ dàng biết cách làm bài tập về nhà môn Toán 8.

Mục lục Giải bài tập Toán 8

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1

Toán lớp 8 Phần Đại số – Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Luyện tập (trang 8-9)

Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Luyện tập (trang 12)

Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Luyện tập (trang 16-17)

Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Luyện tập (trang 25)

Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Luyện tập (trang 32)

Ôn tập chương 1

Toán lớp 8 Phần Đại số – Chương 2: Phân thức đại số

Bài 1: Phân thức đại số

Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Bài 3: Rút gọn phân thức

Luyện tập (trang 40 – Tập 1)

Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Luyện tập (trang 43-44)

Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Luyện tập (trang 47-48)

Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Luyện tập (trang 50-51)

Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Luyện tập (trang 58-59)

Ôn tập chương 2

Toán lớp 8 Phần Hình học – Chương 1: Tứ giác

Bài 1: Tứ giác

Bài 2: Hình thang

Bài 3: Hình thang cân

Luyện tập (trang 75)

Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Luyện tập (trang 80 – Tập 1)

Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Luyện tập (trang 83)

Bài 6: Đối xứng trục

Luyện tập (trang 88-89)

Bài 7: Hình bình hành

Luyện tập (trang 92-93)

Bài 8: Đối xứng tâm

Luyện tập (trang 96)

Bài 9: Hình chữ nhật

Luyện tập (trang 99-100)

Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Luyện tập (trang 103)

Bài 11: Hình thoi

Lý thuyết & Bài tập Bài 11 có đáp án: Hình thoi

Bài 12: Hình vuông

Luyện tập (trang 109)

Ôn tập chương 1

Toán lớp 8 Phần Hình học – Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Luyện tập (trang 119)

Bài 3: Diện tích tam giác

Luyện tập (trang 122-123)

Bài 4: Diện tích hình thang

Bài 5: Diện tích hình thoi

Bài 6: Diện tích đa giác

Ôn tập chương 2

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 8 Tập 2

Toán lớp 8 Phần Đại số – Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Mở đầu về phương trình

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 – Luyện tập (trang 13-14)

Luyện tập (trang 13-14)

Bài 4: Phương trình tích – Luyện tập (trang 17)

Luyện tập (trang 17)

Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu – Luyện tập (trang 22-23)

Luyện tập (trang 22-23)

Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) – Luyện tập (trang 31-32)

Luyện tập (trang 31-32)

Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Toán lớp 8 Phần Đại số – Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Luyện tập (trang 40)

Luyện tập (trang 40)

Bài 3: Bất phương trình một ẩn

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Luyện tập (trang 48-49)

Luyện tập (trang 48-49)

Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)

Toán lớp 8 Phần Hình học – Chương 3: Tam giác đồng dạng

Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét – Luyện tập (trang 63-64-65)

Luyện tập (trang 63-64-65)

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác – Luyện tập (trang 68)

Luyện tập (trang 68)

Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng – Luyện tập (trang 72)

Luyện tập (trang 72)

Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba – Luyện tập 1 (trang 79-80) – Luyện tập 2 (trang 80)

Luyện tập (trang 79-80)

Luyện tập (trang 80)

Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – Luyện tập (trang 84-85)

Luyện tập (trang 84-85)

Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Toán lớp 8 Phần Hình học – Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

A – Hình Lăng Trụ Đứng

Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật – Luyện tập (trang 104-105)

Luyện tập (trang 104-105)

Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng – Luyện tập (trang 115-116)

Luyện tập (trang 115-116)

B – Hình Chóp Đều

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Bài 9: Thể tích của hình chóp đều – Luyện tập (trang 124-125)

Luyện tập (trang 124-125)

Ôn tập chương 4

Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số – Phần Hình Học)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*