Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

5/5 - (1 vote)

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Toán 8.

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 48: Làm tính cộng:

Lời giải

Bài 29 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính trừ các phân thức sau:

Lời giải:

a)

b) Ta có:

c) Ta có:

d) Ta có:

Bài 30 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

Kiến thức áp dụng

Bài 31 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

Bài 32 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

Bài 33 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Làm các phép tính sau:

Bài 34 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Dùng qui tắc đổi dấu rồi thực hiện các phép tính:

Bài 35 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính:

(Quy đồng với MTC = (x + 1)(x – 1)2)

(Rút gọn nhân tử chung x + 1)

Kiến thức áp dụng

Bài 36 (trang 51 SGK Toán 8 Tập 1): Một công ty may phải sản xuất 10000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.

a) Hãy biểu diễn qua x:

– Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch.

– Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày.

– Số sản phẩm làm thêm trong một ngày.

b) Tính số sản phẩm làm thêm trong một ngày với x = 25.

Lời giải:

a) + Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là:

Bài 37 (trang 51 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Cho phân thức

Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho.

Lời giải:

Gọi phân thức cần tìm là A.

Lý thuyết & Bài tập Bài 6 có đáp án: Phép trừ các phân thức đại số

1. Phân thức đối.

Hai phân thức được gọi là phân thức đối nếu tổng của chúng bằng 0.

Giải bài tập sách giáo khoa toán 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*