Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

5/5 - (1 vote)

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Toán 8.

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 44: Thực hiện phép cộng:

Lời giải

Hai phân thức này là hai phân thức có cùng mẫu nên khi thực hiện phép cộng ta giữ nguyên mẫu và cộng các tử lại với nhau:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 45: Thực hiện phép cộng:

Lời giải

Hai phân thức này là hai phân thức chưa cùng mẫu nên ta sẽ thực hiện quy đồng trước:

Ta có: x2 + 4x = x(x + 4) và 2x + 8 = 2(x + 4).

Do đó, MTC = 2x(x + 4).

Nhân tử chung của mẫu của phân thức thứ nhất là 2:

Lời giải

Ta có thể trình bày theo hai cách sau:

Cách 1: Hai phân thức này là hai phân thức chưa cùng mẫu nên ta sẽ thực hiện quy đồng trước:

MTC = 6y(y – 6).

Ta thực hiện quy đồng mẫu:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 5 trang 46: Áp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau:

Bài 21 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Muốn cộng hai hoặc nhiều phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

Bài 22 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức:

Bài 23 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Làm các phép tính sau:

(Quy đồng với MTC = (x + 2)(4x + 7))

Bài 24 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả cho chuột chạy. Sau đó 15 giây mèo lại đuổi bắt nhưng với vận tốc lần đầu là 0,5 m/s. Chạy được 5m mèo lại bắt được chuột. Lần này thì mèo cắn chết chuột. Cuộc săn đuổi kết thúc. Hãy biểu diễn qua x:

– Thời gian lần thức nhất mèo đuổi bắt được chuột.

– Thời gian lần thứ hai mèo đuổi bắt được chuột.

– Thời gian kể từ đầu cho đến khi kết thúc cuộc săn.

Lời giải:

+ Vận tốc mèo chạy là x m/s

Quãng đường để mèo bắt được chuột là 3m

Bài 25 (trang 47 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính cộng các phân thức sau:

Lời giải:

(Quy đồng với MTC = 10x2y3)

(Quy đồng với MTC = 2x(x + 3))

(Tách 5x = 2x + 3x để phân tích tử thành nhân tử)

(Rút gọn nhân tử chung x + 3)

(Áp dụng quy tắc đổi dấu)

(Quy đồng với MTC = 5x(x – 5))

(Rút gọn nhân tử chung x – 5)

(Quy đồng với MTC = 1 – x2)

(hằng đẳng thức đáng nhớ số 3: a2 – b2 = (a – b).(a+ b)

(Phân tích mẫu thức thứ nhất thành nhân tử, áp dụng quy tắc đổi dấu ở phân thức thứ ba)

(Quy đồng với MTC = (x – 1)(x2 + x + 1))

Kiến thức áp dụng

Cộng hai hoặc nhiều phân thức cùng mẫu thức: Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

Bài 26 (trang 47 SGK Toán 8 Tập 1): Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600m3 đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x m3/ngày và đội đào được 5000m3. Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất của máy tang 25m3/ngày.

Hãy biểu diễn:

– Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên.

– Thời gian làm nốt phần việc còn lại.

– Thời gian làm việc để hoàn thành công việc.

Lời giải:

Phân tích đầu bài:

Giai đoạnNăng suất (m3/ngày)Thời gian (ngày)Sản phẩm (m3)
Giai đoạn đầux?5000
Giai đoạn saux + 25??
Tổng??11600

Bài 27 (trang 48 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức

tại x = -4.

Nếu coi tử số của phân số tối giản mà em tìm được là ngày còn mẫu số là tháng thì đó chính là một ngày lễ trên thế giới. Đố em biết đó là ngày gì?

Lời giải:

+ Rút gọn:

Lý thuyết & Bài tập Bài 5 có đáp án: Phép cộng các phân thức đại số

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức

Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau.

Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Giải bài tập sách giáo khoa toán 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*