Bài 6: Diện tích đa giác

5/5 - (1 vote)

Bài 37 (trang 130 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép đo cần thiết (chính xác đến mm) để tính diện tích ABCDE (h.152).

Lời giải:

Đa giác ABCDE được chia thành tam giác ABC, hai tam giác vuông AHE, DKC và hình thang vuông HKDE.

Thực hiện phép đo chính xác đến mm ta được:

BG = 19mm, AC = 48mm, AH = 8mm, HK = 18mm

KC = 22mm, EH = 16mm, KD = 23mm

Nên:

Do đó SABCDE = SABC + SAHE + SDKC + SHKDE = 456 + 64 + 253 + 351 = 1124 mm2

Vậy SABCDE = 1124 mm2

Kiến thức áp dụng

Để tính diện tích của một đa giác, ta chia đa giác thành các hình quen thuộc đã có công thức tính diện tích như tam giác, hình bình hành, hình thang, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông,…

Bài 38 (trang 130 SGK Toán 8 Tập 1): Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153. Hãy tính diện tích phần con đường EBGF (EF//BG) và diện tích phần còn lại của đám đất.

Lời giải:

Con đường hình bình hành EBGF có diện tích

    SEBGF = 50.120 = 6000 m2

Đám đất hình chữ nhật ABCD có diện tích

    SABCD = 150.120 = 18000 m2

Diện tích phần còn lại của đám đất:

    S = SABCD – SEBGF = 18000 – 6000 = 12000 m2

Vậy diện tích con đường EBGF là 6 000 m2 và diện tích phần còn lại là 12 000 m2.

Kiến thức áp dụng

+ Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao tương ứng.

+ Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng.

Bài 39 (trang 131 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như hình 154, trong đó AB // CE và được vẽ với tỉ lệ 1/5000.

Lời giải:

Chia đám đất ABCDE thành hình thang ABCE và tam giác ECD.

Kẻ các đường cao CH và DK.

Thực hiện các phép đo chính xác đến mm ta được:

AB = 32 mm, CE = 26 mm, CH = 13 mm, DK = 7 mm.

Khi đó, ta có:

S = 468.5000 = 2 340 000 mm2 = 2,34 m2.

Vậy diện tích đám đất thực tế là 2,34 m2.

Bài 40 (trang 131 SGK Toán 8 Tập 1): Tính diện tích thực của một hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155 (cạnh của mỗi ô vuông là 1cm, tỉ lệ 1/10000).

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật JKMN là: 8.6 = 48 (cm2)

Diện tích hình thang vuông GLMF là: 

Giải bài tập sách giáo khoa toán 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*