No Image

Ôn tập chương 4

12 December, 2022 daykem 0

1. Hãy quan sát phần trong của lớp học rồi chỉ ra: a) Các đường thẳng song song với nhau b) Các đường thẳng cắt […]

No Image

Ôn tập chương 1

4 December, 2022 daykem 0

A – Câu hỏi Ôn tập chương 1 Hình học 8 1 (trang 110 sgk Toán 8): Phát biểu định nghĩa tứ giác. Trả lời: […]

No Image

Bài 12: Hình vuông

4 December, 2022 daykem 0

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 12 trang 107: Đường chéo của hình vuông có những tính chất gì ? Lời giải […]

No Image

Bài 11: Hình thoi

4 December, 2022 daykem 0

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 11 trang 104: Chứng minh rằng tứ giác ABCD trên hình 100 cũng là một hình […]

No Image

Luyện tập (trang 75)

2 December, 2022 daykem 0

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập Toán 8 trong sách giáo khoa được biên soạn đầy đủ theo […]

No Image

Bài 3: Hình thang cân

2 December, 2022 daykem 0

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 8 được biên soạn bám sát theo […]

No Image

Bài 2: Hình thang

2 December, 2022 daykem 0

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 8 được biên soạn bám sát theo […]

No Image

Bài 1: Tứ giác

2 December, 2022 daykem 0

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 8 được biên soạn bám sát theo […]

No Image

Ôn tập chương 2

1 December, 2022 daykem 0

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 8 được biên soạn bám sát theo […]

No Image

Ôn tập chương 1

30 November, 2022 daykem 0

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 8 được biên soạn bám sát theo […]

No Image

Luyện tập (trang 32)

29 November, 2022 daykem 0

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập Toán 8 trong sách giáo khoa được biên soạn đầy đủ theo […]