✅ Đề thi toán lớp 8 học kì 1 (Có đáp án) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

ĐỀ BÀI

(Học sinh làm trên giấy kiểm tra riêng)

Câu 1 (2.0  điểm)

Thực hiện phép tính:    

ĐÁP ÁN

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN …………………

TRƯỜNG THCS …………………

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ 2 KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC …

 MÔN: TOÁN 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

  1. Trắc nghiệm: (3,0 điểm).  Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

A. Diện tích tăng lên 9 lần       B. Diện tích tăng lên 6 lần                                    

C. Diện tích tăng lên 3 lần                                    D. Diện tích không thay đổi.

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN …………………

TRƯỜNG THCS …………………

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

HƯỚNG  DẪN CHẤM  ĐỀ  KIỂM  TRA  HỌC KÌ I

NĂM HỌC

MÔN: TOÁN 8  ( TIẾT 36, 37)

 

  1. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Mỗi câu chọn đúng: 0,2 điểm

câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp  án

B

A

C

D

C

D

C

B

A

D

B

B

A

C

A

  1. Tự luận(7,0 điểm)

ĐỀ 3 KIỂM TRA

I. TRẮC NGHIỆM: (2điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất:

ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM

(Thi học kỳ 1 – Toán lớp …)

—–o0o—–

TRẮC NGHIỆM: (2điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu 1

D

Câu 2

A

Câu 3

C

Câu 4

A

TỰ LUẬN: (8điểm)

Bài 1:(2đ) Mỗi câu 0,5 điểm

PHÒNG GD&ĐT………..

TRƯỜNG THCS ……..

ĐỀ 4 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: …

MÔN TOÁN – LỚP 8

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 Câu 1: (3 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN………..

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC …

Đề 5 môn: Toán – lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1. (1,5 điểm)

Thực hiện các phép tính sau:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN ……….

KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC …

Đề 5 môn: Toán – lớp 8

 

HƯỚNG DẪN CHẤM

+ Mỗi bài toán có thể có nhiều cách giải, học sinh giải cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa. Quí thầy, cô chấm thảo luận thống nhất biểu điểm chi tiết cho các tình huống làm bài của học sinh.

+ Bài Hình học, nếu không có hình vẽ hoặc vẽ hình sai (về mặt bản chất) nhưng lời giải đúng thì không cho điểm.

 Bài 1. (1,5 điểm)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

ĐỀ 6 KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN – KHỐI 8

(Thời gian: 90 phút, không tính thời gian giao đề)

__________________________________________________________________________

Họ tên học sinh: ———————————————-Lớp: ————– SBD: —————

(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 6 KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN – LỚP 8

PHÒNG GDĐT

ĐỀ 7 KIỂM TRA CUỐI KÌ I

THÀNH PHỐ CAO LÃNH

NĂM HỌC …

Môn: Toán – Lớp 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề chính thức

(Đề kiểm tra này có 01 trang)

Câu 1: (1,0 điểm)

PHÒNG GDĐT

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 7 KIỂM TRA CUỐI KÌ I

THÀNH PHỐ CAO LÃNH

NĂM HỌC …

Môn: Toán – Lớp 8

Đề chính thức

(Hướng dẫn chấm này có 02 trang)

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC

ĐỀ 8 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I LỚP 8

NĂM HỌC …

MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.

(Đề thi có 2 trang)

Phần I. Phần Trắc nghiệm khách quan. (8 câu, mỗi câu 0,5 đ)

Chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D rồi ghi vào giấy làm bài thi.

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC

HƯỚNG DẪN CHẤM

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 8

NĂM HỌC …

MÔN THI: TOÁN

Lưu ý: Sau đây chỉ là gợi ý một cách giải và dự kiến cho điểm tương ứng, nếu thí sinh giải bằng

cách khác và đúng, các giám khảo dựa trên gợi ý cho điểm của hướng dẫn chấm để thống nhất

cách cho điểm.

Câu 11 học sinh không vẽ hình (hoặc vẽ hình sai) thì không cho điểm.

Tổ chấm có thể thống nhất chia điểm đến mức nhỏ hơn trong hướng dẫn và đảm bảo nguyên tắc:

điểm của mỗi câu làm tròn đến 0,25; điểm của cả bài là tổng điểm của cả 12 câu và không làm tròn

  1. Phần TNKQ (4đ)

UBND QUẬN BÌNH TÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 9 KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học:…

Môn: Toán lớp 8

Ngày kiểm tra: …

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐÁP ÁN ĐỀ 9 KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 8 MÔN TOÁN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC NINH

(Đề có 01 trang)

ĐỀ 10 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

NĂM HỌC …

Môn: Toán – Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC NINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

NĂM HỌC …

Môn: Toán – Lớp 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 11 KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN KHỐI 8

Thời gian : 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ 11 KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN KHỐI 8

Thời gian : 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ PHÚ MỸ

ĐỀ 12 CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: … tháng … năm …

Bài 1 (3,5 điểm).

Thực hiện các phép tính sau:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ PHÚ MỸ

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: … tháng … năm …

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 12 CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn chấm có 04 trang)

Bài 1 (3,5 điểm).

Thực hiện các phép tính sau:

UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————————

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ 13 KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN: TOÁN, LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi có 01 trang

UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ 13 KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN, LỚP 8

PHÒNG GDĐT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

THÀNH PHỐ CAO LÃNH

NĂM HỌC …

Môn: Toán Lớp 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề 14 chính thức

(Đề kiểm tra này có 01 trang)

PHÒNG GDĐT

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

THÀNH PHỐ CAO LÃNH

NĂM HỌC …

Môn: Toán Lớp 8

Đề 14 chính thức

(Hướng dẫn chấm này có 02 trang)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH

ĐỀ 15 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I, MÃ ĐỀ: 105

NĂM HỌC: …

Môn: Toán 8

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước

phương án đó vào bài làm.

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

Phần I. Trắc nghiệm. Mỗi câu đúng được 0,2 điểm

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 16 KIỂM TRA HỌC KỲ 1

QUẬN TÂN PHÚ

Năm học …

Môn Toán – Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (1,75 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 16 KIỂM TRA HỌC KỲ 1

QUẬN TÂN PHÚ

Năm học …

Môn Toán – Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Thầy (cô) chấm bài theo khung điểm định sẵn (học sinh không được làm tắt các

bước trình bày bằng cách sử dụng máy tính cầm tay). Nếu học sinh làm cách khác,

nhóm Toán của trường thống nhất dựa trên cấu trúc thang điểm của hướng dẫn chấm.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 17 CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN – KHỐI 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN – KHỐI 8

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đề 18 có 01 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

Môn: TOÁN 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC …

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

ĐỀ 18 THI HỌC KỲ I NĂM HỌC …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 (2.5 điểm). Rút gọn:

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 8

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN BÌNH CHÁNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(đề kiểm tra gồm 01 trang)

ĐỀ 19 KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC …

MÔN KIỂM TRA: TOÁN LỚP 8

Ngày kiểm tra: …

Thời gian làm bài 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC …

MÔN TOÁN KHỐI LỚP 8

UBND QUẬN BÌNH TÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 20 KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học:…

Môn: Toán lớp 8

Ngày kiểm tra: …

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2,5 điểm):

ĐÁP ÁN ĐỀ 20 KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 8−MÔN TOÁN

UBND QUẬN TÂN BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 22 KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN TOÁN – LỚP 8

Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

HƯỚNG CHẤM TOÁN LỚP 8

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

ĐỀ 22 KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÀY KIỂM TRA: …

MÔN: TOÁN – LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề có 01 trang

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

ĐỀ 22 KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÀY KIỂM TRA: …

MÔN: TOÁN – LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN CỦ CHI

ĐỀ 24 CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN – LỚP 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2đ) Tính

HƯỚNG DẪN CHẤM Môn Toán lớp 8

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

ĐỀ 24 KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Môn TOÁN lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 (2.5 điểm). Thực hiện các phép tính:

Hết

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 8

PHÒNG GD VÀ ĐT GÒ VẤP

TỔ PHỔ THÔNG

ĐỀ 25 CHÍNH THỨC

(Đề chỉ có một trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC …

Môn: TOÁN – LỚP 8

Ngày kiểm tra: thứ Năm, ngày …

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Lưu ý: Học sinh làm bài trên giấy thi)

ĐỀ BÀI:

Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:

Ba điểm A, L, K thẳng hàng.

-Hết-

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM TOÁN HK1

KHỐI 8: …

Bài 1: ( 2,5 điểm) Thực hiện phép tính

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 26 KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học …

Môn: TOÁN 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC …

Môn: TOÁN – Lớp: 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



ĐỀ 27 KIỂM TRA HỌC KỲ I – NH …

MÔN : TOÁN – LỚP 8

Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)

( Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra )

Câu 1: (1,5 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN ( BÀI KIỂM TRA HK I – TOÁN 8 )

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 ĐỀ 28 KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN TOÁN – LỚP 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (3đ) Tính và rút gọn:

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề có 01 trang

ĐỀ 29 KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

Môn: TOÁN – LỚP 8

Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn Toán lớp 8 – Năm học: …

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8

ĐỀ 30 KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: …

MÔN: TOÁN – LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (1,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN – LỚP 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 31 KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 4

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 8

NĂM HỌC …

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

CẨM GIÀNG

ĐỀ 32 KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài 90 phút

Đề thi gồm 01 trang

Câu 1 (2,0 điểm).

  1. Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức:

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

CẨM GIÀNG

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ 33 KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2016 – 2017

MÔN: TOÁN LỚP 9

Hướng dẫn chấm gồm 03 trang

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN BẢO THẮNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

Môn thi: Toán 8

Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian giao đề

(Đề thi gm có 12 câu, 01 trang)

ĐỀ 33

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm)

Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN BẢO THẮNG

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Môn thi: Toán 8

(Hướng dn chm gm có 02 trang)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN BẢO THẮNG

ĐỀ 34 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

Môn thi: Toán 8

Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian giao đề

(Đề thi gm có 12 câu, 01 trang)

Đáp án

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO

Đề chính thc

ĐỀ 35 KHO SÁT HC KI

NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN 8

(Đề thi gm 0

1 trang)

(Thi gian:120 phút không kể giao đề)

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO

áp án gm 03 trang)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤ ĐỀ HC KY I

MÔN: TOÁN 8

Chú ý: – Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa; – Vhình sai không chm, không vhình làm đúng phần nào cho na số điểm phần đó; – Trong mt câu nếu phn trên sai thì không chm phần dưới, đúng đến đâu cho điểm đến đó; -Trong mt bài có nhiu câu,nếu HS công nhn KQ câu trên làm câu dưới mà đúng vẫn chấm điểm./. ——————— Hết——————

PHÒNG GD&ĐT

VĨNH TƯỜNG

ĐỀ 36 KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

Môn: Toán – Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút (Không k thi gian giao đề)

PHÒNG GD&ĐT

VĨNH TƯỜNG

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC …

Môn: Toán – Lớp 8

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ NINH BÌNH

______________________

ĐỀ 37 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC … MÔN TOÁN 8

Thời gian: 90 phút (không k thi gian giao đề)

(Đề gm 12 câu, 01 trang)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ NINH BÌNH

______________________

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1

Năm học … MÔN TOÁN 8

(Hướng dn chm gm 02 trang)

  1. Hướng dẫn chung:

– Dưới đây chỉ là hướng dẫn tóm tắt của một cách giải.

– Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới

được điểm tối đa.

– Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm tới đó.

– Nếu học sinh có cách giải khác hoặc có vấn đề phát sinh thì tổ chấm trao đổi và

thống nhất cho điểm nhưng không vượt quá số điểm dành cho câu hoặc phần đó.

  1. Hướng dẫn chấm và biểu điểm:

Đề 38

Đáp án

ĐỀ 39 KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC …

MÔN: TOÁN 8

Thời gian làm bài: 90 phút.

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO

TH XÃ PHÚ M

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ 40 KIM TRA HC K I NĂM HC …

MÔN: TOÁN LP 8

Thi gian làm bài: 90 phút

Ngày kim tra: …

PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO

TH XÃ PHÚ M

HƯỚNG DN CHM ĐỀ CHÍNH THC

KIM TRA HC K I NĂM HC …

MÔN: TOÁN LP 8

(Hướng dn chm có 03 trang)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HÓC MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ 41 KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN KHỐI LỚP: 8

Thời gian: 90 phút

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HÓC MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: TOÁN KHỐI LỚP: 8

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12

ĐỀ 42 KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

Môn: Toán học 8

Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12

HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC …

MÔN : TOÁN 8

de 43

60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*