✅ Giải bài tập sách giáo khoa Ngữ văn 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

5/5 - (1 vote)

Soạn văn lớp 8 hay nhất, ngắn gọn


Để học tốt Ngữ văn lớp 8, loạt bài Soạn văn lớp 8 Học kì 1 & Học kì 2 hay nhất, ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung cần thiết được biên soạn bám sát các câu hỏi trong SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 và Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 8.

Mục lục Soạn văn 8 cả năm

Mục lục Soạn văn lớp 8 Tập 1

Bài 1

Tôi đi học

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Bài 2

Trong lòng mẹ

Trường từ vựng

Bố cục của văn bản

Bài 3

Tức nước vỡ bờ

Xây dựng đoạn văn trong văn bản

Viết bài tập làm văn số 1

Bài 4

Lão Hạc

Từ tượng hình, từ tượng thanh

Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Bài 5

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Tóm tắt văn bản tự sự

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Trả bài tập làm văn số 1

Bài 6

Cô bé bán diêm

Trợ từ, thán từ

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Bài 7

Đánh nhau với cối xay gió

Tình thái từ

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 8

Chiếc lá cuối cùng

Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 9

Hai cây phong

Nói quá

Viết bài tập làm văn số 2

Bài 10

Ôn tập truyện kí Việt Nam

Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Nói giảm nói tránh

Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 11

Câu ghép

Trả bài tập làm văn số 2

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài 12

Ôn dịch thuốc lá

Câu ghép (tiếp theo)

Phương pháp thuyết minh

Bài 13

Bài toán dân số

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Bài 14

Chương trình địa phương (phần Văn – Kì 1)

Dấu ngoặc kép

Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng

Viết bài tập làm văn số 3

Bài 15

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Đập đá ở Côn Lôn

Ôn luyện về dấu câu

Thuyết minh về một thể loại văn học

Bài 16

Muốn làm thằng cuội

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt

Trả bài tập làm văn số 3

Bài 17

Hai chữ nước nhà

Làm thơ bảy chữ

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Mục lục Soạn văn lớp 8 Tập 2

Bài 18

Nhớ rừng

Ông đồ

Câu nghi vấn

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Bài 19

Quê hương

Khi con tu hú

Câu nghi vấn (tiếp theo)

Thuyết minh về một phương pháp cách làm

Bài 20

Tức cảnh Pắc Bó

Câu cầu khiến

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Bài 21

Ngắm trăng

Đi đường (Tẩu lộ)

Câu cảm thán

Câu trần thuật

Viết bài tập làm văn số 5

Bài 22

Thiên đô chiếu

Câu phủ định

Chương trình địa phương (phần văn)

Bài 23

Hịch tướng sĩ

Trả bài tập làm văn số 5

Bài 24

Nước Đại Việt ta

Hành động nói tiếp theo

Ôn tập về luận điểm

Bài 25

Bàn về phép học

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Viết bài tập làm văn số 6

Bài 26

Thuế máu

Hội thoại

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Bài 27

Đi bộ ngao du

Hội thoại (tiếp theo)

Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Bài 28

Kiểm tra Văn

Lựa chọn trật tự từ trong câu

Trả bài tập làm văn số 6

Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Bài 29

Ông Giuốc – Đanh mặc lễ phục

Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Bài 30

Chương trình địa phương (phần văn)

Chữa lỗi diễn đạt

Viết bài tập làm văn số 7

Bài 31

Tổng kết phần văn

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt

Văn bản tường trình

Luyện tập về văn bản tường trình

Bài 32

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)

Trả bài tập làm văn số 7

Văn bản thông báo

Bài 33

Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 34

Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Luyện tập làm văn bản thông báo

Ôn tập phần làm văn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*