Lựa chọn trật tự từ trong câu

5/5 - (1 vote)

I. Nhận xét chung

  1. Có thể thay đổi trật tự từ trong

    Có thể thay đổi trật tự từ trong câu in đậm theo những cách sau mà không làm thay đổi nghĩa của câu:

    – Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất.

    – Thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất.

  2. Tác giả lựa chọn trật tự từ như trên để nhấn mạnh hành động hống hách, trịch thượng của tên cai lệ.

  3. Nếu lựa chọn cách đổi trật tự từ như sau:

    Cai lệ bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất thì ý nghĩa câu được nhấn mạnh ở “giọng khàn khàn” của cai lệ.

II. Một số tác dụng của sự lựa chọn, sắp xếp trật tự từ

  1.a, Trật từ từ trong câu này thể hiện thứ tự trước sau của hành động:

    Cai lệ hung hãn, vô nhân đạo định trói anh Dậu → chị Dậu xám mặt, đặt con xuống đất, đến đỡ lấy tay tên cai lệ.

  b, Cụm từ ” cai lệ và người nhà lý trưởng” là trật tự thể hiện thứ bậc, sự xuất hiện của từng nhân vật.

    Trật tự từ ” roi song, tay thước và dây thừng” thể hiện trật tự xuất hiện lần lượt của từng sự vật.

  2. Nhận xét cách sắp xếp.

    a, Cách sắp xếp này tạo âm hưởng ngân vang, du dương

    b, Cách sắp xếp này không tạo được dư âm cho câu văn

    c, Cách sắp xếp này không tạo được nhạc tính cho đoạn văn.

  3. Nhận xét về tác phẩm của việc sắp xếp thứ tự từ trong câu:

    Thể hiện trật tự nhất định của sự việc, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm

    – Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

    – Liên kết câu với các câu khác trong văn bản.

    – Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.

III. Luyện tập

  a, Trật tự từ: Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung.

    – Đây là trật tự sắp xếp theo thời gian lịch sử trước sau nhằm nhấn mạnh truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm có bề dày, trải qua nhiều thời kì.

  b,

    – Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!

    → Đảo trật tự từ: đảo bộ phận nhấn mạnh lên trước phần hô ngữ nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp của Tổ quốc.

    – Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát.

    → Nhằm tạo sự kết nối, âm hưởng ngân vang ( từ “Lô” hợp âm với “ô” trong cùng một câu.

  c, – Mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chẳng cần.

    → Trật tự từ này tạo ra sự liên kết giữa câu sau với câu phía trước.

Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu (siêu ngắn)

I. Nhận xét chung

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi

Câu 1 (trang 111 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2): Có thể thay đổi trật tự từ trong câu in đậm theo những cách sau mà không làm thay đổi nghĩa của câu:

– Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất.

– Thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất

Câu 2 (trang 111 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2): Tác giả lựa chọn trật tự từ như trong đoạn trích, vì: Đảo hành động lên làm trạng ngữ, tác giả nhấn mạnh được thái độ hung hăng, hống hách của hắn.

Câu 3 (trang 111 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2): Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ thét, gõ đầu roi xuống đất. ( Nhấn mạnh được giọng khàn của kẻ nghiện ngập như cai lệ)

II. Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ

Câu 1 (trang 111 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2): Trật tự từ trong các câu trên thể hiện:

a. Thứ tự diễn biến tình huống; nhấn mạnh hành động hung hãn, lưu manh của cai lệ và nỗi lo sợ của chị Dậu

b. Cụm từ ” cai lệ và người nhà lý trưởng” là trật tự thể hiện thứ bậc, sự xuất hiện của từng nhân vật.

Trật tự từ ” roi song, tay thước và dây thừng” thể hiện trật tự xuất hiện lần lượt của từng sự vật.

Câu 2 (trang 112 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2): So sánh tác dụng của những cách sắp xếp trật tự từ trong các bộ phận câu in đậm:

a. Thể hiện thứ bậc quan trọng của sự vật, đảm bảo sự hài hòa về mặt ngữ âm

b và c. Không tạo điểm nhấn về mặt ngữ âm cho câu văn

Câu 3 (trang 113 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2): Nhận xét về tác phẩm của việc sắp xếp thứ tự từ trong câu:

– Thể hiện trật tự nhất định của sự việc, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm

– Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

– Liên kết câu với các câu khác trong văn bản.

– Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.

III. Luyện tập

Giải thích cách sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận câu và câu in đậm dưới đây:

a. Trật tự sắp xếp theo thời gian lịch sử trước; Nhấn mạnh truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm có bề dày, trải qua nhiều thời kì.

b. Đảo trật tự từ nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp Tổ Quốc

c. Tạo sự liên kết giữa câu trước; đảo ngữ nhấn mạnh sự bạo dạn của cô gái

Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu (ngắn nhất)

I. Nhận xét chung

  1. Có thể thay đổi trật tự từ trong

    Có thể thay đổi trật tự từ trong câu in đậm theo những cách sau mà không làm thay đổi nghĩa của câu:

    – Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất.

    – Thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất.

  2. Tác giả lựa chọn trật tự từ như trên để nhấn mạnh hành động hống hách, trịch thượng của tên cai lệ.

  3. Nếu lựa chọn cách đổi trật tự từ như sau:

    Cai lệ bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất thì ý nghĩa câu được nhấn mạnh ở “giọng khàn khàn” của cai lệ.

II. Một số tác dụng của sự lựa chọn, sắp xếp trật tự từ

  1.a, Trật từ từ trong câu này thể hiện thứ tự trước sau của hành động:

    Cai lệ hung hãn, vô nhân đạo định trói anh Dậu → chị Dậu xám mặt, đặt con xuống đất, đến đỡ lấy tay tên cai lệ.

  b, Cụm từ ” cai lệ và người nhà lý trưởng” là trật tự thể hiện thứ bậc, sự xuất hiện của từng nhân vật.

    Trật tự từ ” roi song, tay thước và dây thừng” thể hiện trật tự xuất hiện lần lượt của từng sự vật.

  2. Nhận xét cách sắp xếp.

    a, Cách sắp xếp này tạo âm hưởng ngân vang, du dương

    b, Cách sắp xếp này không tạo được dư âm cho câu văn

    c, Cách sắp xếp này không tạo được nhạc tính cho đoạn văn.

  3. Nhận xét về tác phẩm của việc sắp xếp thứ tự từ trong câu:

    Thể hiện trật tự nhất định của sự việc, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm

    – Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

    – Liên kết câu với các câu khác trong văn bản.

    – Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.

III. Luyện tập

  a, Trật tự từ: Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung.

    – Đây là trật tự sắp xếp theo thời gian lịch sử trước sau nhằm nhấn mạnh truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm có bề dày, trải qua nhiều thời kì.

  b,

    – Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!

    → Đảo trật tự từ: đảo bộ phận nhấn mạnh lên trước phần hô ngữ nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp của Tổ quốc.

    – Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát.

    → Nhằm tạo sự kết nối, âm hưởng ngân vang ( từ “Lô” hợp âm với “ô” trong cùng một câu.

  c, – Mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chẳng cần.

    → Trật tự từ này tạo ra sự liên kết giữa câu sau với câu phía trước.

Giải bài tập sách giáo khoa Ngữ văn 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*