Tiếng Anh lớp 4 Review 3 (trang 36-37)

5/5 - (1 vote)

1. Listen and number. (Nghe và đánh dấu chọn.)

Bài nghe:

a. 2b. 1c. 5d. 3e. 4

Bài nghe:

It is the first day of Tet. It is 8 o’clock in the morning. The family is getting ready for Tet. There are beautiful flowers in the living room. On the dining table, there’s a lot of nice food such as meat, fish and slices of banh chung. There are also drinks such as milk, orange juice and water.

The family is wearing their new clothes. Mai and her brother are very happy because they’re getting lucky money from their parents.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay là ngày đầu tiên của Tết. Bây giờ là 8 giờ sáng. Gia đình đang chuẩn bị đón Tết. Có những bông hoa đẹp trong phòng khách. Trên bàn ăn, có rất nhiều món ăn ngon như thịt, cá và những lát bánh chưng. Ngoài ra còn có đồ uống như sữa, nước cam và nước.

Gia đình đang mặc quần áo mới của họ. Mai và anh trai cô rất vui vì họ nhận được tiền may mắn từ bố mẹ.

2. Read and complete. (Đọc và hoàn thiện.)

(1) thirty

(2) family

(3) drinking

(4) orange juice

(5) seven

Hướng dẫn dịch:

Bây giờ là 5 giờ 30. Gia đình Hoa đã thức dậy. Bây giờ gia đình ở bàn ăn tối. Hoa và ba cô ấy thích ăn trứng và bánh mì, và uống trà vào bữa sáng. Mẹ cô ấy thích ăn bánh chưng và thịt, và uống nước cam ép. Họ đã sẵn sàng để đi làm vào lúc 7 giờ.

3. Read and match. (Đọc và nối.)

1-e2-c3-d4-b5-a

1.

What time do you get up every morning?

Six or six thirty.

2.

What does your mother do?

She’s a nurse.

3.

Would you like some orange juice?

Yes, please.

4.

When is Teachers’ Day?

It’s on the twentieth of November.

Đó là ngày 20 tháng 11.

5.

What does your brother look like?

He’s tall and thin.

Hướng dẫn dịch:

1.

Mỗi buổi sáng bạn thức dậy lúc mây giờ?

6 hoặc 6 giờ 30.

2.

Mẹ bạn làm gì?

Bà ấy là y tá.

3.

Bạn dùng một ít nước cam ép nhé?

Vâng, mình sẵn lòng.

4.

Khi nào là ngày Nhà giáo Việt Nam?

Nó là ngày 20 tháng 11.

5.

Anh trai bạn trông thế nào?

Anh ấy cao và gầy.

4. Look and write. (Nhìn và viết.)

1.  It is seven thirty in the morning.

2.  He is a factory worker.

3.  Children’s Day is fun for many children.

4.  Orange juice is a good drink for us.

Hướng dẫn dịch:

1. Bây giờ là 7 giờ 30 vào buổi sáng.

2. Ông ấy là công nhân nhà máy.

3. Ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày vui cho nhiều trẻ em.

4. Nước cam ép là thức uống tốt cho chúng ta.

5. Write about your father or mother. (Viết về bố hoặc mẹ bạn.)

My father is Mr Hoa. He is thirty-seven years old. He is a clerk and works in an office. He likes drinking coffee for breakfast and drinking tea for dinner.

Hướng dẫn dịch:

Bố mình là ông Hòa. Ông ấy 37 tuổi. Ông ấy là nhân viên văn phòng và làm việc trong văn phòng. Ông ấy thích uống cà phê vào bữa sáng và uống trà vào bữa tối.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*