No Image

Lịch sử của IGCSE

9 January, 2024 Tạ Ngọc Châu 0

Chương trình IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) là chương trình Trung học phổ thông Quốc tế Cambridge được xây dựng bởi Hội đồng […]

No Image

Luyện thi IGCSE

9 January, 2024 Tạ Ngọc Châu 0

Chương trình IGCSE là chương trình quốc tế được giảng dạy tại hơn 160 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chương […]

No Image

IGCSE là gì?

9 January, 2024 Tạ Ngọc Châu 0

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) là chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông Quốc tế do Hội đồng Khảo thí Quốc tế […]

No Image

Các môn học IGCSE

9 January, 2024 Tạ Ngọc Châu 0

Chương trình IGCSE là một chương trình giáo dục quốc tế được phát triển bởi Cambridge Assessment International Education. Chương trình này được giảng dạy […]