Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

5/5 - (1 vote)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên – Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 6.

Bài 1.29 trang 15 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Áp dụng các tính chất của phép cộng để tính nhanh

Bài 1.30 trang 15 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng

Bài 1.31 trang 16 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này và bớt ở số hạng kia cùng một số

Bài 1.32 trang 16 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm bằng cách thêm (hoặc bớt) vào số bị trừ và số trừ cùng một số

Bài 1.33 trang 16 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên x biết

Bài 1.34 trang 16 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng

Bài 1.35 trang 16 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện tính toán, hãy giải thích vì sao kết quả các phép tính sau đây là sai

Bài 1.36 trang 16 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cô công nhân vệ sinh trường em nhà ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội)

Bài 1.37 trang 16 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Thay các dấu ? bằng các chữ số thích hợp để được những phép tính đúng

Bài 1.38 trang 16 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho bảng vuông 3×3 trong đó mỗi ô được ghi một số tự nhiên sao cho tổng các số trong mỗi hàng

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*