Bài 1.33 trang 16 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên x biết

5/5 - (1 vote)

Bài 1.33 trang 16 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên x biết:

a) x + 257 = 981;

b) x – 546 = 35;

c) 721 – x = 615

Lời giải:

a) x + 257 = 981                      

    x = 981 – 257                           

    x = 724                                     

Vậy x = 724.                               

b) x – 546 = 35                 

    x = 35 + 546                           

    x = 581                                        

Vậy x = 581.                               

c) 721 – x = 615

              x = 721 – 615

              x = 106

Vậy x = 106.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*