Bài 1.32 trang 16 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm bằng cách thêm (hoặc bớt) vào số bị trừ và số trừ cùng một số

5/5 - (1 vote)

Bài 1.32 trang 16 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm bằng cách thêm (hoặc bớt) vào số bị trừ và số trừ cùng một số:

a) 876 – 197;           b) 1 997 – 354

Lời giải:

a) 876 – 197 = (876 + 3) – (197 + 3) = 879 – 200 = 679.

b) 1 997 – 354 = (1 997 – 54) – (354 – 54) = 1 943 – 300 = 1 643.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*