Unit 20 Lesson 3 (trang 68-69)

5/5 - (1 vote)

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

de’licious: Seafood is de’licious.

e’normous: The hotel by the sea is e’normous.

No’vember: He is going to visit Sa Pa in No’vember.

De’cember: Linda is going to London this De’cember.

Hướng dẫn dịch:

Hải sản thì ngon.

Khách sạn gần biển thì to lớn.

Cậu ấy sẽ thăm Sa Pa vào tháng 11.

Linda sẽ đi Luân Đôn vào tháng 12 này.

2. Listen and circle. Then write and say aloud. (Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

1. b2. b3. a4. a

1. Seafood is expensive.

2. We stay in an enormous hotel.

3. We are going to Ho Chi Minh City this November.

4. Is your holiday in September?

Hướng dẫn dịch:

1. Hải sản đắt tiền.

2. Chúng tôi ở trong một khách sạn to lớn.

3. Chúng tôi sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 này.

4. Kỳ nghỉ của bạn vào tháng Chín phải không?

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

Bài nghe:

Where are you going for a holiday?

To Ha Long Bay.

When are you going?

In November.

Where are you going to stay?

In a hotel.

What are you going to enjoy?

Delicious seafood.

What are you going to do then?

Swim in the sea.

Hướng dẫn dịch:

Bạn sẽ đi đâu vào kì nghỉ?

Đến vịnh Hạ Long.

Bạn sẽ đi khi nào ?

Vào tháng 11.

Bạn sẽ ở tại đâu?

Trong khách sạn.

Bạn sẽ thưởng thức gì?

Hải sản ngon.

Bạn sẽ làm gì sau đó?

Bơi ở biển.

4. Read and complete. (Đọc và hoàn thiện.) 1. They are going to have a holiday in Ha Long Bay. 2. They are going to stay in a nice hotel by the sea. 3. In the morning, they are going to swim in the sea. 4. They are going to have a boat cruise around the bay. 5. They are going to eat seafood.

Hướng dẫn dịch:

Ba mẹ tôi và tôi sẽ có một kì nghỉ ở vịnh Hạ Long vào thứ Bảy tới. Chúng tôi sẽ ở tại một khách sgn đẹp ở gần biển.

Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ bơi ở biển. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ đi du thuyền vòng quanh vịnh. Chúng tôi sẽ ăn hải sản ngon ở Tuần Châu vào buổi tối. Chúng tôi sẽ có rất nhiều trò vui ở đây!

1. Họ sẽ có một kỳ nghỉ ở Vịnh Hạ Long.

2. Họ sẽ ở trong một khách sạn đẹp bên bờ biển.

3. Vào buổi sáng, họ sẽ bơi ở biển.

4. Họ sẽ có một chiếc thuyền du lịch quanh vịnh.

5. Họ sẽ ăn hải sản.

5. Write about the plan for your summer holidays. (Viết về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè.)

My family and I are going to Nha Trang next month. We are going to stay a hotel in Tran Phu street by the sea. In the morning, we are going to swim in the sea. In the afternoon, we are going to go on a boat cruise around the Hon Tre island. In the evening, we are going to eat seafood in a restaurant.

Hướng dẫn dịch:

Gia đình tôi và tôi sẽ đi Nha Trang vào tháng tới. Chúng tôi sẽ ở khách sạn trên đường Trần Phú gần biển. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi bơi ở biển. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ đi du thuyền vòng quanh đảo Hòn Tre. Vào buổi tối, chúng tôi ăn hải sản ở nhà hàng.

6.

Work in pairs. Ask your partners about their plan for the summer holidays. Then tell the class about them. (Làm việc theo cặp. Hỏi bạn của em về dự định của họ cho kì nghỉ hè. Sau đó nói cho cả lớp biết về chúng.)

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*