Unit 13 Lesson 3 (trang 22-23)

5/5 - (1 vote)

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

“f”

beef: My favourite food is beef.

leaf: The leaf is yellow.

“sh”

fish: Would you like some fish?

dish: That’s a big dish of fish.

Hướng dẫn dịch:

Đồ ăn ưa thích nhất của tôi là thịt bò.

Chiếc lá màu vàng.

Bạn dùng một ít có nhé?

Đó là một đĩa cá lớn.

2. Listen and circle…(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

1. a2. b3.a4. b

Bài nghe:

1. My favourite food is fish.

2. Would you like some beef?

3. What colour is this leaf, Mummy?

4. She likes this dish very much.

3. Let’s chant. (Cùng nhau ca hát.)

Bài nghe:

Would you like some fish?

Would you like some fish?

Yes, please. I love fish.

It’s my favourite food.

Would you like some milk?

Yes, please. I love milk.

It’s my favourite drink.

Hướng dẫn dịch:

Bạn dùng một ít cá nhé?

Bạn dùng một ít cá nhé?

Vâng, mình sẵn lòng. Mình thích cá.

Đó là thức ăn mình ưa thích nhất.

Bạn dùng một ít sữa nhé?

Vâng, mình sẵn lòng. 

Mình thích sữa. Đó là thức uống mình ưa thích nhất.

4. Read and complete.(Đọc và hoàn thiện.)

Favourite foodFavourite drink
LindabeefOrange juice
PeterChickenlemonade

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Mình tên là Linda. Mình thích thịt bò. Đó là món ăn mình ưa thích nhất. Thức uống ưa thích nhất của mình là nước cam ép. Mình không thích rau. Em trai mình là Peter không thích thịt bò. Cậu ấy thích thịt gà. Đó là món ăn ưa thích nhất của cậu ấy. Cậu ấy cũng thích nước chanh. Nước chanh là thức uống ưa thích nhất của cậu ấy. Cậu ấy uống nó mỗi ngày.

5. Write about you.(Viết về bạn.)

My name is Lam.  I love chicken. It’s my favourite food. I like lemonade, it’s my favourite drink.

Hướng dẫn dịch:

Tên mình là Lâm. Mình thích thịt gà. Đó là món ăn ưa thích nhất của mình. Mình thích nước chanh. Đó là thức uống ưa thích nhất của mình.

6. Project. (Dự án.)

Interview your classmates about their favorite food and drink. Then report the results to the class. (Phỏng vấn các bạn của em về những món ăn và thức uống họ ưa thích nhất. Sau đó báo cáo lại kết quả với cả lớp.)

NameFavourite foodFavourite drink
1. Thu HuongChickenMilk
2. Vu LamBeefOrange juice
3. Duy ManhFishLemonade
4. KhaiPork chopsSugarcane juice

Hướng dẫn dịch:

TênĐồ ăn yêu thíchThức uống yêu thích
1. Thu HươngThịt gàSữa
2. Vũ LâmThịt bòNước cam
3. Duy MạnhNước chanh
4. KhảiSườn xàoNước mía

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*