Từ vựng Unit 14

5/5 - (1 vote)
Từ vựngTừ loạiPhiên âmNghĩa
bigadj/bɪɡ/to, lớn, bự
dictionaryn/ˈdɪk.ʃən.ər.i/từ điển
footballern/ˈfʊt.bɔː.lər/cầu thủ
oldadj/əʊld/già
shortadj/ʃɔːt/ngắn, thấp, lùn
slimadj/slɪm/mảnh khảnh, thon thả
smalladj/smɔːl/nhỏ, bé
strongadj/strɒŋ/mạnh mẽ, khỏe mạnh
talladj/tɔːl/cao
thickadj/θɪk/dày, mập
thinadj/θɪn/mỏng, mảnh, ốm
youngadj/jʌŋ/trẻ trung

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*