Unit 1 Lesson 2 (trang 8-9)

5/5 - (1 vote)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

a. – Good morning, Miss Hien. I’m Hoa. I’m a new pupil.

b. – Hi, Hoa. It’s nice to meet you. 

– Nice to meet you, too.

c. – Goodbye, Miss Hien.

– Bye, Hoa. See you tomorrow.

Hướng dẫn dịch:

a. Chào buổi sáng cô Hiền. Em là Hoa. Em là một học sinh mới.

b. – Chào, Hoa. Rất vui được biết em.

– Em cũng rất vui được biết cô.

c. – Tạm biệt cô Hiền ạ.

– Tạm biệt Hoa. Hẹn gặp em ngày mai.

2.  Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

a.  Goodbye. See you tomorrow.

b.  Goodbye. See you later.

c.  Good night.

Hướng dẫn dịch:

a.Tạm biệt. Hẹn gặp bạn ngày mai.

b.Tạm biệt. Hẹn gặp bạn sau.

c.Chúc ngủ ngon.

3. Let’s talk. (Cùng nói chuyện.)

1.

– Good morning. Nice to meet you.

– Goodbye. See you tomorrow.

2.

– Good afternoon. Nice to meet you.

– Goodbye. See you tomorrow.

Hướng dẫn dịch:

1.

– Chào buổi sáng. Rất vui được gặp bạn.

– Tạm biệt. Hẹn gặp bạn vào ngày mai.

2.

– Chào buổi trưa. Rất vui được gặp bạn.

– Tạm biệt. Hẹn gặp bạn vào ngày mai.

4. Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

A – 2B – 4C – 1D – 3

Nội dung ghi âm:

1.

Tom: Good morning, Miss Hien.

Miss Hien: Good morning. What’s your name?

Tom: My name’s Tom. T-O-M, Tom White. I’m from America.

2.

Tom: Hello, I’m Tom. I’m from America.

Mai: Hello, Tom. I’m Mai. I’m from Viet Nam.

Tom: Nice to meet you, Mai.

Mai: Nice to meet you, too.

3.

Phong: Hi, Tom. How are you?

Tom: Hi, Phong. I’m very well, thank you. And you?

Phong: I’m fine, thanks.

4.

Tom: Goodbye, Mr Loc.

Mr Loc: Bye-bye, Tom. See you tomorrow.

Hướng dẫn dịch:

1.

Tom: Chào buổi sáng, cô Hiền.

Cô Hiền: Chào buổi sáng. Tên em là gì?

Tom: Tên em là Tom ạ. T – O – M, Tom White. Em đến từ nước Mỹ.

2.

Tom: Xin chào, mình là Tom. Mình đến từ Mỹ.

Mai: Xin chào, Tom. Mình là Mai. Mình đến từ Việt Nam.

Tom: Rất vui được biết bạn, Mai.

Mai: Mình cũng rất vui được biết bạn.

3.

Phong: Chào, Tom. Bạn khỏe không?

Tom: Chào Phong. Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Phong: Mình ổn, cảm ơn cậu.

4.

Tom: Tạm biệt thầy Lộc ạ.

Thầy Lộc: Tạm biệt Tom. Gặp em ngày mai nhé.

5. Look and write. (Nhìn và viết)

1. A: Hello. I’m Mai. I’m from Viet Nam.

B: Hello. I’m Tom. I’m from America.

2. A: Good morning, teacher.

B: Good morning, Tom. Nice to meet you.

3. A: Good night, Mum.

B: Good night, Tom.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Xin chào. Mình là Mai. Mình đến từ Việt Nam.

B: Xin chào. Mình là Tom. Mình đến từ Mỹ.

2. A: Em chào thầy buổi sáng ạ.

B: Chào buổi sáng, Tom. Rất vui được gặp em.

3. A: Chúc mẹ ngủ ngon.

B: Chúc con ngủ ngon, Tom.

6. Let’s play (Cùng chơi)

Trò chơi Bingo

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*