Từ vựng Unit 1

5/5 - (1 vote)
Từ vựngTừ loạiPhiên âmNghĩa
afternoonn/ˌɑːf.təˈnuːn/buổi chiều
againn/əˈɡen/lại, nữa
eveningn/ˈiːv.nɪŋ/buổi tối
lateradv/ˈleɪ.tər/sau
meetv/miːt/gặp
morningn/ˈmɔː.nɪŋ/buổi sáng
nightn/naɪt/đêm
seev/si:/gặp, nhìn thấy
tomorrown/təˈmɒr.əʊ/ngày mai

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*