✅ Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 110 Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Bài 1 (trang 110 SGK Toán 4): Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

9 : 7 ;  8 : 5 ;  19 : 11 ;  3 : 3 ;  2 : 15

Lời giải:

Bài 2 (trang 110 SGK Toán 4): Có hai phân số 7/67/12 , phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 ? phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Lời giải:

a) Phân số 7/6 chỉ hình đã tô màu của hình 1.

b) Phân số 7/12 chỉ hình đã tô màu của hình 2.

Giải thích câu a:

Ở hình 1, mỗi hình chữ nhật đã được chia làm 6 phần bằng nhau. Ta đã tô màu cả một hình chữ nhật, tức là ô màu 6 phần, tồi lại tô màu thêm một phần nữa ( của hình chữ nhật kia) tức tô màu 7/6 hình chữ nhật.

Bài 3 (trang 110 SGK Toán 4):

a) Phân số nào bé hơn 1?

b) Phân số nào bằng 1 ?

c) Phần số nào lớn hơn 1 ?

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*