✅ Luyện tập trang 110 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 110, 111 Luyện tập sgk

Bài 1 (trang 110 SGK Toán 4): Đọc các số đo đại lượng:

Lời giải:

Bài 2 (trang 110 SGK Toán 4): Viết các phân số: một phần tư; sáu phần mười; mười tám phần tám mươi lăm; bảy mươi hai phần một trăm.

Lời giải:

Bài 3 (trang 110 SGK Toán 4): Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phần số có mẫu số bằng 1.

8; 14; 32; 0; 1.

Lời giải:

Bài 4 (trang 110 SGK Toán 4): Viết một phân số:

a) Bé hơn 1;

b) Bằng 1;

c) Lớn hơn 1.

Lời giải:

Còn có rất nhiều cách khác.

Bài 5 (trang 111 SGK Toán 4): Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Viết vào chỗ chấm theo mẫu:

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*