✅ Phân số và phép chia số tự nhiên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 108 Phân số và phép chia số tự nhiên

Bài 1 (trang 108 SGK Toán 4): Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

7 : 9 ;

5 : 8

; 6: 19;

1: 3.

Lời giải:

Nói thêm: nếu tử số chia hết cho mẫu số thì ta có thể viết phân số dưới dạng một số tự nhiên.

Bài 3 (trang 108 SGK Toán 4): Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 ( theo mẫu) :

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*