✅ Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 171, 172 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Bài 1 (trang 171 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1 giờ = .. phút

1 năm = .. tháng

1 phút = … giây

1 thế kỉ = … năm

1 giờ = … giây

1 năm không nhuận = … ngày

1 năm nhuận = … ngày

Lời giải:

1 giờ = 60 phút

1 năm = 12 tháng

1 phút = 60 giây

1 thế kỉ = 100 năm

1 giờ = 3600 giây

1 năm không nhuận = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày.

Bài 2 (trang 171 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5 giờ = … phút

3 giờ 15 phút = .. phút

420 giây = … phút

3 giờ 15 phút = .. phút

3 giờ 15 phút = 3 giờ + 15 phút = 180 phút + 15 phút = 195 phút

2 giờ = … giờ

1 giờ = 60 giây × 60 = 3600 giây

2 giờ = 3600 giây × 2 = 7200 giây.

a) 5 giờ = 300 phút

3 giờ 15 phút = 195 phút

420 giây = 7 phút

Bài 4 (trang 172 SGK Toán 4): Bẳng dưới đây cho biết một số hoạt động của bạn HÀ trong mỗi buổi sáng hằng ngày:

Thời gian

Từ giờ 10 phút đến 6 giờ 30 phút.

Về sinh cá nhân và tập thể dục

Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ

Ăn sáng

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Học và chơi ở trường

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút ?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu ?

Lời giải:

a) Hà đã ăn sáng trong 30 phút .

b) Buổi tối Hà đã ở trường trong 4 giờ.

Bài 5 (trang 172 SGK Toán 4): Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ?

a) 6000 giây;

b) 20 phút

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*