✅ Ôn tập về đại lượng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 170, 171 Ôn tập về đại lượng

Bài 1 (trang 170 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1 yến = ..kg

1 tạ = … yến

1 tạ = …yến

1 tấn = … tạ

1 tấn = … kg

1 tấn = … yến

Lời giải:

1 yến = 10kg

1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100 yến

1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1000 kg

1 tấn = 100 yến

Bài 2 (trang 171 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 10 yến = … kg       Viết số thích hợp vào chỗ chấm 10 yến = ... kg, 1/2yến = ... kg, 50 kg = ... yến, 1 yến 8kg = ... kg | Để học tốt Toán 4yến = … kg

50 kg = … yến            1 yến 8kg = … kg

b) 5 tạ = … yến        1500kg = … tạ

30 yến = … tạ           7 tạ 20kg = … kg

c) 32 tấn = … tạ        4000kg = … tấn

230 tạ = … tấn          3 tấn 25kg = … kg

Lời giải:

a) 10 yến = 100 kg       Viết số thích hợp vào chỗ chấm 10 yến = ... kg, 1/2yến = ... kg, 50 kg = ... yến, 1 yến 8kg = ... kg | Để học tốt Toán 4yến = 5 kg

50 kg = 5 yến            1 yến 8kg = 18 kg

b) 5 tạ = 50 yến        1500kg = 15 tạ

30 yến = 3 tạ             7 tạ 20kg = 720 kg

c) 32 tấn = 320 tạ       4000kg = 4 tấn

230 tạ = 23 tấn           3 tấn 25kg = 3025 kg

Bài 3 (trang 171 SGK Toán 4): Điền dấu:

2 kg 7 hg … 2700g

60kg 7g … 6007g

5kg 3g … 5035 g

12 500g … 12kg 500g

Lời giải:

2 kg 7 hg = 2700g

60kg 7g > 6007g

5kg 3g < 5035 g

12 500g = 12kg 500g

Bài 4 (trang 171 SGK Toán 4): Một con cá cân nặng 1 kg 700g, một bó rau cân nặng 300g. Hỏi cá và rau cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Đổi 1kg 700g = 1700g

Cả rau và cá cân nặng là :

1700 + 300 = 2000 g = 2kg.

Đáp số: 2 kg

Bài 5 (trang 171 SGK Toán 4): Một xe chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi số xe chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo ?

Lời giải:

Số gạo xe đó chở được là : 50×32=1600 (kg) hay 16 tạ.

Đáp số: 16 tạ gạo

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*