✅ Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 172, 173 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Bài 1 (trang 172 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1m2 = …m2        1km2 = … m2

1m2 = … cm2       1dm2 = … cm2

Lời giải:

1m2 = 100dm2           1km2 = 1000000m2

1m2 = 10000cm2        1dm2 = 100cm2

Bài 2 (trang 172 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

c) 5m2 9dm2 = 509dm2           700dm2 = 7m2

8m2 50cm2 = 80050cm2           50000cm2 = 5m2    –

Bài 3 (trang 173 SGK Toán 4): > < =

2m2 5dm2 … 25dm2       3m2 99dm2 … 4m2

3dm2 5cm2 … 305cm2       65m2 … 6500dm2

Lời giải:

2m2 5dm2 > 25 dm2       3m2 99 dm2 < 4m2

3dm2 5cm2 = 305 cm2       65m2 = 6500dm2

Bài 4 (trang 173 SGK Toán 4): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứa 1m2 ruộng đó thu hoạch được 1/2 kg thóc. Hỏi tren cả hai thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ thóc ?

Lời giải:

Diện tích thửa ruộng là :

64 × 25 = 1600 (m2)

Số thóc đó thu được tren thửa ruộng đso là :

1/2 × 1600 = 800(kg) hay 8 tạ

Đáp số : 8 tạ thóc

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*