✅ Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Bài 1 (trang 170 SGK Toán 4): Phân số thứ nhất là 4/5 , phân số thứ hai là 2/7 . Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 170 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Bài 4 (trang 170 SGK Toán 4): Người ta cho một vòi nước chảy vào bể nước có chứa, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể , giờ thứ hai chảy được 2/5 bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu dùng hết một lượng nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Lời giải:

a, Số phần bể nước vòi đó chảy được trong 2 giờ là:

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*