✅ Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 169 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 169 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách :

Bài 3 (trang 169 SGK Toán 4): Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo hết 4/5 tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết 2/3 m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy ?

Lời giải:

Cách 1:

Số vải đã may áo là:

Bài 4 (trang 169 SGK Toán 4): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*