Ôn tập chương 5 trang 91, 92, 93

5/5 - (1 vote)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Ôn tập chương 5 trang 91, 92, 93 – Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Toán lớp 6 Ôn tập chương 5 trang 91, 92, 93 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 6.

Câu hỏi (Trắc Nghiệm)

Bài 1 trang 90 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

Trong các câu sau, câu nào đúng?

(A) Tam giác đều có 6 trục đối xứng;

(B) Hình chữ nhật với hai kích thước khác nhau có 4 trục đối xứng;

(C) Hình thang cân, góc ở đáy khác 90o, có đúng một trục đối xứng;

(D) Hình bình hành có hai trục đối xứng.

Lời giải:

(A). Sai vì tam giác đều có 3 trục đối xứng

(B). Sai vì hình chữ nhật có 2 trục đối xứng

(D). Sai vì hình bình hành không có trục đối xứng

(C). Đúng vì hình thang cân, góc ở đáy khác 90o, có đúng một trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 2 trang 90 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

Trong các câu sau, câu nào sai?

(A) Hình vuông có đúng 4 trục đối xứng;

(B) Hình thoi, các góc khác 90o, có đúng 2 trục đối xứng;

(C) Hình lục giác đều có đúng 3 trục đối xứng;

(D) Hình chữ nhật với hai kích thước khác nhau có đúng hai trục đối xứng.

Lời giải:

(C). Sai vì hình lục giác đều có 6 trục đối xứng gồm 3 đường thẳng đi qua hai đỉnh đối diện và 3 đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện như hình vẽ dưới

Đáp án cần chọn là: C

Bài 3 trang 91 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

Trong các câu sau, câu nào đúng?

(A) Hình tam giác đều có tâm đối xứng là giao điểm của ba trục đối xứng;

(B) Hình chữ nhật có tâm đối xứng là giao của hai đường chéo;

(C) Hình thang cân, góc ở đáy khác 90o, có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo;

(D) Hình thang có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Lời giải:

(A). Sai vì tam giác đều không có tâm đối xứng.

(B). Đúng

(C). Sai vì hình thang cân không có tâm đối xứng.

(D). Sai vì hình thang không có tâm đối xứng.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 4 trang 91 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

Trong các câu sau, câu nào sai?

(A) Hình lục giác đều có 6 tâm đối xứng;

(B) Hình thoi có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo;

(C) Hình tròn có tâm đối xứng là tâm của đường tròn;

(D) Hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Lời giải:

(A) Sai vì hình lục giác đều có 1 tâm đối xứng.

Đáp án cần chọn là: A

Bài tập

Bài 5.22 trang 91 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm. Gọi O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn OA.

Lời giải:

Vì O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB nên O là trung điểm của đoạn thẳng AB

Do đó độ dài đoạn thẳng AB gấp đôi độ dài đoạn thẳng OA hay độ dài đoạn thẳng OA bằng nửa độ dài đoạn thẳng AB.

Độ dài đoạn OA dài là: 4: 2 = 2 (cm)

Vậy OA = 2cm.

Bài 5.23 trang 91 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

Quan sát các hình dưới đây:

a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng?

b) Có bao nhiêu hình có đúng một trục đối xứng?

c) Có bao nhiêu hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng?

d) Có bao nhiêu hình không có cả tâm đối xứng lẫn trục đối xứng?

Lời giải:

a) Có 4 hình có tâm đối xứng là:

b) Có 3 hình có đúng 1 trục đối xứng;

c) Có 2 hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng;

d) Có 1 hình không có tâm đối xứng và trục đối xứng;

Bài 5.24 trang 92 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy hoàn thiện các bức vẽ dưới đây để thu được các hình có trục đối xứng d.

Lời giải:

Bài 5.25 trang 92 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy hoàn thiện các bước vẽ dưới đây để thu được các hình có trục đối xứng d.

Lời giải:

Bài 5.26 trang 92 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy hoàn thiện các bức vẽ dưới đây để thu được các hình có tâm đối xứng O.

Lời giải:

Bài 5.27 trang 93 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy hoàn thiện các bức vẽ dưới đây để thu được các hình có trục đối xứng d và tâm đối xứng O.

Lời giải:

Bài 5.28 trang 93 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1:

Em hãy ghép hai tấm thẻ trong các thẻ số dưới đây để được một hình chỉ một số có hai chữ số sao cho:

a) Hình đó có trục đối xứng.

b) Hình đó có tâm đối xứng.

Trong mỗi trường hợp, em có thể ghép được tất cả bao nhiêu “số” như vậy?

Lời giải:

a) Ta có 6 số có trục đối xứng: 10, 80, 18, 81, 25, 52.

b) Ta có hai số có tâm đối xứng: 69, 96.

Bài 5.29 trang 93 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Hình thoi ABCD có tâm đối xứng O. Biết OA = 3cm, OB = 2 cm. Hãy tính diện tích hình thoi.

Lời giải:

Vì O là tâm đối xứng của hình thoi ABCD nên O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Do đó độ dài đoạn thẳng AC gấp hai lần độ dài đoạn thẳng OA nên AC = 2. 3 = 6 (cm)

Độ dài đoạn thẳng BD gấp hai lần độ dài đoạn thẳng OB nên BD = 2. 2 = 4 (cm)

Diện tích hình thoi ABCD là:

Vậy diện tích hình thoi là 12 cm2.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*