Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

5/5 - (1 vote)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Bài 6.1 trang 5 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào?

Lời giải:

– Hình a) là hình chữ nhật được chia thành 15 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là .

– Hình b) là hình chữ nhật được chia thành 15 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là .

– Hình c) là hình chữ nhật được chia thành 8 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là .

– Hình d) là hình chữ nhật được chia thành 16 phần bằng nhau, tô màu 6 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là .

Bài 6.2 trang 5 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

a) (−17) : 8;

b) (−8) : (−9).

Lời giải: 

Lời giải:

Bài 6.3 trang 5 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là:

a) Mét: 15 cm; 40 mm;

b) Mét vuông: 15 cm2; 35 dm2.

Lời giải:

a) Các đơn vị đo độ dài sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé lần lượt là: km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Mỗi đơn vị đo độ dài đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó.

Ta có: 1 m = 100 cm,  1 m = 1 000 mm.

Khi đổi từ cm sang m, ta chia số đó cho 100 (viết dưới dạng phân số)

Khi đổi từ mm sang m, ta chia số đó cho 1 000 (viết dưới dạng phân số).

Phân số tối giản với đơn vị mét là:

Vậy phân số để viết 15 cm; 40 mm theo mét lần lượt là

b) Các đơn vị đo diện tích sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé lần lượt là: km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2. Mỗi đơn vị đo diện tích đều gấp 100 lần đơn vị bé hơn, liền nó.

Ta có: 1 m = 10 000 cm2,  1 m = 100 dm2.

Khi đổi từ cm2 sang m2, ta chia số đó cho 10 000 (viết dưới dạng phân số)

Khi đổi từ mm2 sang m2, ta chia số đó cho 1 000 000 (viết dưới dạng phân số).

Phân số tối giản với đơn vị mét vuông là:

Vậy phân số để viết 15 cm2; 35 dm2 theo mét vuông lần lượt là 

Bài 6.4 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau.

Lời giải:

Sử dụng tính chất: Chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung của chúng, ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

a) 

Bài 6.5 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Dùng quy tắc bằng nhau của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau.

Lời giải:

Quy tắc bằng nhau của phân số: Hai phân số

được gọi là bằng nhau, viết là

=  nếu a . d =  b . c.

a) Ta có: 3 . 45 = 125 và 5 . 27 = 125

Nên 3 . 45 = 5 . 27 = 125.

Bài 6.6 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn:

Bài 6.7 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn các phân số sau:

Lời giải:

Ta phân tích tử số và mẫu số thành tích các thừa số. Các thừa số giống nhau ở tử và mẫu có thể triệt tiêu cho nhau.

Bài 6.8 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2:Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản? Nếu chưa là phân số tối giản, hãy rút gọn.

Bài 6.9 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Tần số của các nốt nhạc tính theo đơn vị Hertz (Hz) được cho như sau:

Em hãy viết phân số thể hiện tỉ số giữa tần số nốt Đô (C) và nốt Mi (E), rồi rút gọn về phân số tối giản.

Bài 6.10 trang 6 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Viết tất cả các phân số bằng phân số 18/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

Lời giải:

Rút gọn phân số rồi nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng một số sao cho cả tử và mẫu thu được là các số tự nhiên có hai chữ số.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*