✅ Luyện tập trang 143 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 143, 144 Luyện tập sgk

Bài 1 (trang 143 SGK Toán 4): Tính diện tích hình thoi, biết:

a) Độ dài các đường chéo là 19 cm và 12 cm;

b) Độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm. (Giảm tải bỏ)

Lời giải:

a, Diện tích hình thoi là:

Bài 2 (trang 143 SGK Toán 4): Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14 cm và 10 cm. Tính diện tích miếng kính đó.

Lời giải:

Diện tích miếng kính là:

Nói thêm: Vì diện tích hình thoi bằng độ dài đường chéo này nhân với 1/2 độ dài đường chéo kia nên sau bước giải đầu, có thể tính ngay :

Diện tích hình thoi là :

4 × 3 = 12 (cm2)

Bài 4 (trang 144 SGK Toán 4): Thực hành:

Gấp tờ giấp hình thoi ( theo hình vẽ) để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình thoi :

– Bốn cạnh đều bằng nhau.

– Hai đường chéo vuông góc với nhau.

– Hai đường chéo cắt nahu tại trung điểm của mỗi đường.

Lời giải:

Học sinh làm theo yêu cầu và gợi ý từ hình vẽ.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*