✅ Diện tích hình thoi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 142, 143 Diện tích hình thoi

Bài 1 (trang 142 SGK Toán 4): Tính diện tích của :

a) Hình thoi ABCD, biết :

AB 3cm; BD = 4cm.

b) Hình thoi MNPQ, biết:

MP= 7 cm; NQ = 4cm.

Đáp số: a, 6cm2 và b, 14cm2

Bài 2 (trang 143 SGK Toán 4): Tính diện tích hình thoi, biết

a) Độ đường chéo là 5dm và 20dm;

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Lời giải:

Bài 3 (trang 143 SGK Toán 4): Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*