✅ Luyện tập trang 117 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 117, 118 Luyện tập sgk

Bài 1 (trang 117 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số :

Bài 3 (trang 117 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số ( theo mẫu) :

Lời giải:

Muốn quy đồng số ba phân số, ta có thể lấy tử số và mẫu số của từng phân số nhân với tích các mẫu số của hai phấn số kia.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*