✅ Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 116, 117 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 116 SGK Toán 4): Quy đồng các phân số :

Nói thêm: Khi quy đồng mẫu số hai phân số của phân số này chia hết cho mẫu của phân sso kia, ta có thể làm như sau:

– Lấy mẫu số lớn làm mẫu số chung (MSC).

– Tìm thương của MSC và mẫu của phân số kia.

– Lấy thương đó nhân với tử số và mẫu số của phân số kia.

Ghi chú: Chương trình giảm tải 2011 bỏ câu c ( Viết tắt bỏ).

Bài 2 (trang 117 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số:

Lời giải:

Lấy mẫu số chung chia cho từng mẫu số để tìm thương. Sau đó nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thương tương ứng.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*