✅ Luyện tập chung trang 118 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 118 Luyện tập chung sgk

Bài 1 (trang 118 SGK Toán 4): Rút gọn các phân số :

Nói thêm :

a) Có thể rút gọn theo nhiều cách nghĩ khác.

b) Ở trường hợp cuối có thể suy nghĩ để tìm ra tử số và mẫu số cùng chia hết chó 17 bằng cách sau :

34 tận cùng là 4; vậy 34 chia hết cho 2.

34 : 2 = 17, vậy 34 chia hết cho 17.

Lại có: 51 : 17 = 3 …

Bài 2 (trang 118 SGK Toán 4): Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 2/9 ?

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*