✅ Phân số bằng nhau ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 112 Phân số bằng nhau

Bài 1 (trang 112 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống ( trong bài là (…)) :

Lời giải:

Bài 2 (trang 112 SGK Toán 4): Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 ×4):(3×4)

b) 81:9 và (81:3):(9:3).

Lời giải:

a) 18 : 3 = 6 ;

(18 x 4 ) : (3 x 4) = 73 : 12 = 6

Vậy kết quả của 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4) bằng nhau

b) 81 : 9 = 9 ;

81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

Vậy kết quả 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) bằng nhau

Bài 3 (trang 112 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống :

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*