Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

5/5 - (1 vote)

Với giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 6.

Bài 1.51 trang 22 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa

Bài 1.52 trang 22 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 1.53 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 1.54 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 1.55 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 1.56 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tìm n, biết

Bài 1.57 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa

Bài 1.58 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 1.59 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 1.60 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Không tính các lũy thừa, hãy so sánh

Bài 1.61 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Giải thích tại sao ba số sau đều là số chính phương

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*