Bài 1.56 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tìm n, biết

5/5 - (1 vote)

Bài 1.56 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tìm n, biết:

a) 54= n

b) n3 = 125

c) 11n = 1331;

 

Lời giải:

a) 5= n;                                                                   

      Hay n = 5= 5. 5. 5. 5 = 25. 5. 5 = 125. 5 = 625                                                                                                    

Vậy n = 625.                                         

b) n3 = 125;                            

    n3 = 5.5.5                                                 

    n3 = 53

     n = 5                                           

Vậy n = 5.                                        

c) 11n = 1331

    11n = 11.11.11

    11n = 113

 Vậy n = 3.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*