✅ Bài 5: Sao chép văn bản ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 5: Sao chép văn bản – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài thực hành 1 trang 89 SGK Tin học 4: Gõ hai khổ thơ Trăng ơi… từ đâu đến? ở trên, sử dụng thao tác sao chép để tiết kiệm thời gian gõ.

Lời giải:

– Hướng dẫn:

• Gõ tên bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?”, nhấn phím Enter xuống dòng.

• Thực hiện thao tác bôi đen tên bài thơ, copy và paste 2 lần.

• Gõ các dòng còn lại.

– Kết quả:

Bài thực hành 2 trang 89 SGK Tin học 4: Gõ thêm hai khổ thơ sau đây của bài thơ trên. Hãy sao chép rồi sắp xếp lại các đoạn thơ cho đúng thứ tự.

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*