✅ Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài 1 trang 94 SGK Tin học 4: Điền tác dụng của hai nút vào chỗ trống dưới đây:

Lời giải:

Bài 2 trang 94 SGK Tin học 4: Bạn Mai gõ xong các chữ Trường em. Để trình bày các chữ vừa gõ bằng chữ đậm, Mai nháy

Bài thực hành 1 trang 93 SGK Tin học 4: Gõ bài thơ sau. Trình bày tên bài thơ là chữ đậm, các câu thơ là chữ nghiêng.

Lời giải:

– Hướng dẫn:

Bài thực hành 2 trang 94 SGK Tin học 4: Gõ và trình bày bài thơ theo mẫu dưới đây:

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*