✅ Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài 1 trang 86 SGK Tin học 4: Em có thể thay đổi cỡ chữ và phông chữ của văn bản đã gõ không?

 Không thể
 Có thể.

Lời giải:

 Không thể
xCó thể.

Bài 2 trang 86 SGK Tin học 4: Việc thay đổi cỡ chữ khác việc chọn cỡ chữ em đã biết trong bài trước ở bước nào?

Không có gì khác
Trước khi chọn cỡ chữ mới em cần chọn đoạn văn bản cần thay đổi cỡ chữ.

Lời giải:

Không có gì khác
xTrước khi chọn cỡ chữ mới em cần chọn đoạn văn bản cần thay đổi cỡ chữ.

Bài 3 trang 86 SGK Tin học 4: Điều gì sẽ xảy ra sau khi em thay đổi phông chữ.

Tất cả các chữ (kể các chữ đã gõ và các chữ sẽ gõ) đều có phông chữ em chọn.
Chỉ các chữ được gõ mới có phông chữ em chọn.
Các chữ được chọn có phông chữ em chọn.

Lời giải:

Tất cả các chữ (kể các chữ đã gõ và các chữ sẽ gõ) đều có phông chữ em chọn.
Chỉ các chữ được gõ mới có phông chữ em chọn.
xCác chữ được chọn có phông chữ em chọn.

Bài thực hành 1 trang 82 SGK Tin học 4: Khởi động phần mềm Word và thực hiện theo các bước sau:

1. Gõ câu Quê hương em tươi đẹp.

2. Chọn từ Quê hương theo hai cách kéo thả chuột và nhấn giữ phím Shift.

Em có nhận xét gì?

Lời giải:

– Kết quả:

– Nhận xét: cách kéo thả chuột thường sẽ bôi đen sang phím cách, còn cách giữ phím Shift thì sẽ gọn trong chữ cần bôi đen.

Bài thực hành 2 trang 83 SGK Tin học 4: Gõ đoạn văn dưới đây. Sau khi gõ xong, hãy thay đổi cỡ chữ của tên đoạn văn và nội dung đoạn văn.

Lời giải:

– Hướng dẫn:

• Chọn tên đoạn văn rồi chọn cỡ chữ 18

• Bôi đen đoạn văn rồi chọn cỡ chữ 14.

– Kết quả:

Bài thực hành 3 trang 84 SGK Tin học 4: Thay đổi phông chữ của tên đoạn văn Chiều trên quê hương trong bài thực hành T2.

Lời giải:

– Hướng dẫn:

• Bôi đen tên đoạn văn

• Chọn phông chữ thích hợp.

– Kết quả:

Bài thực hành 4 trang 85 SGK Tin học 4: Trình bày lại (thay đổi phông chữ, cỡ chữ) đoạn văn trong bài T2 theo mẫu dưới đây.

Lời giải:

– Hướng dẫn:

• Chọn tên đoạn văn, đổi phông chữ thành Arial, cỡ chữ 20.

• Chọn nội dung đoạn văn, đổi phông chữ thành Times New Roman, cỡ chữ 14.

– Kết quả:

Bài thực hành 5 trang 85 SGK Tin học 4: Gõ đoạn văn sau đây rồi trình bày đoạn văn theo phông chữ và cỡ chữ tuỳ theo ý em.

Lời giải:

– Chọn cỡ chữ, phông chữ tuỳ ý

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*