Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

5/5 - (1 vote)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên – Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 6.

Bài 1.39 trang 19 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân

Bài 1.40 trang 19 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Bài 1.41 trang 19 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính hợp lí theo mẫu

Bài 1.42 trang 19 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính hợp lí

Bài 1.43 trang 19 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Dưới đây là ảnh chụp bài kiểm tra của bạn Lê, cô giáo phê Sai. Hãy giải thích những lỗi sai của bạn Lê

Bài 1.44 trang 20 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 16cm; diện tích bằng a cm2. Tính chiều rộng của hình chữ nhật này (là một số tự nhiên) nếu biết a là một số tự nhiên từ 220 đến 228

Bài 1.45 trang 20 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 1.46 trang 20 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Bài 1.47 trang 20 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Không đặt tính, hãy so sánh

Bài 1.48 trang 20 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân, tính nhanh

Bài 1.49 trang 20 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Kết quả của mỗi phép nhân sau là một trong bốn phương án (A), (B), (C), (D) cho trong bảng. Hãy tìm phương án đúng mà không đặt tính

Bài 1.50 trang 20 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*