Bài 1.44 trang 20 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 16cm; diện tích bằng a cm2. Tính chiều rộng của hình chữ nhật này (là một số tự nhiên) nếu biết a là một số tự nhiên từ 220 đến 228

5/5 - (1 vote)

Bài 1.44 trang 20 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 16cm; diện tích bằng a cm2. Tính chiều rộng của hình chữ nhật này (là một số tự nhiên) nếu biết a là một số tự nhiên từ 220 đến 228.

Lời giải:

Giả sử chiều rộng của hình chữ nhật là b (cm, b > 0, b ∈ N).

Diện tích của hình chữ nhật là: a = 16. b (cm2)

Mà theo bài toán a là một số tự nhiên từ 220 đến 228 nên 220 ≤ a ≤ 228  hay 

220 ≤ 16b ≤ 228. Do đó: 220 : 16 ≤ b ≤ 228

Phép chia 220: 16 = 13 (dư 12)

Phép chia 228: 16 = 14 (dư 4)

Vì b ∈ Nnên suy ra b = 14 cm.

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 14cm.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*