Bài 4: Thực hành tổng hợp

5/5 - (1 vote)

Bài thực hành 1 trang 93 SGK Tin học 5: Hãy soạn thảo lời bài hát Em là hoa hồng nhỏ và trình bày với phông chữ, cỡ chữ, màu chữ và căn lề theo ý em.

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 94 SGK Tin học 5: Soạn thảo và trình bày văn bản sau. Chèn hình ảnh minh hoạ theo ý em.

Lời giải:

Bài thực hành 3 trang 95 SGK Tin học 5: Tạo bảng và chèn hình ảnh vào bảng như mẫu sau:

Lời giải:

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*