Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp

5/5 - (1 vote)

Bài 1 trang 97 SGK Tin học 5: Thực hiện các đoạn lệnh trong các cột Lucgiac1 và Lucgiac2 dưới đây. So sánh các kết quả nhận được.

Lời giải:

– Kết quả thực hiện Lucgiac1:

– Kết quả thực hiện Lucgiac2:

– Kết quả thực hiện 2 lệnh là giống nhau.

Bài 2 trang 98 SGK Tin học 5: Số 6 trong câu lệnh REPEAT 6 [FD 50 RT 60] có ý nghĩa gì?

Lời giải:

– Số 6 trong câu lệnh trên có nghĩa là thao tác vẽ FD 50 RT 60 được lặp 6 lần.

Bài 3 trang 98 SGK Tin học 5: Lệnh WAIT 60 trong câu lệnh REPEAT 6 [FD 50 WAIT 60 RT 60 WAIT 60] có ý nghĩa gì?

Lời giải:

– Lệnh WAIT 60 trong câu lệnh trên có nghĩa là mỗi khi vẽ một đường, ta phải đợi 1 khoảng thời gian là 60 ms giây thì vẽ tiếp.

Bài 4 trang 100 SGK Tin học 5: Hãy gõ các dòng lệnh sau và quan sát kết quả hiện trên màn hình

a)

REPEAT 4 [REPEAT 90 [FD 2 RT 2] RT 90]

b)

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 60] BK 50 RT 60]

Lời giải:

a) Kết quả:

Bài 4 trang 100 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại VietJack

b) Kết quả:

Bài thực hành 1 trang 98 SGK Tin học 5: Hãy kiểm tra để thấy Rùa vẽ được hình dưới đây nhờ thực hiện hai dòng lệnh sau:

Lời giải:

– Hình tam giác:

– Hình vuông:

– Đa giác năm cạnh:

– Hình sao năm cánh:

– Đường tròn:

– Hình tròn:

Bài thực hành 2 trang 99 SGK Tin học 5: Hãy kiểm tra để thấy Rùa vẽ được hình dưới đây nhờ thực hiện các lệnh sau:

a) REPEAT 4 [FD 40 RT 90]

REPEAT 4 [FD 80 RT 90]

b) REPEAT 4 [FD 40 RT 90]

LT 90 PU FD 20 RT 90 PD

REPEAT 4 [FD 80 LT 90]

Lời giải:

a) Kết quả:

b) Kết quả:

Bài thực hành 3 trang 99 SGK Tin học 5: Sử dụng câu lệnh lặp REPEAT, viết các câu lệnh để Rùa vẽ được hình bên

Lời giải:

– Ta sử dụng câu lệnh lặp như sau:

REPEAT 4 [FD 40 RT 90]

REPEAT 4 [FD 80 LT 90]

– Kết quả:

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*