Bài 3: Chèn hình ảnh vào văn bản

5/5 - (1 vote)

Bài 1 trang 92 SGK Tin học 5: Chọn các phát biểu đúng.

 Hình ảnh được chèn vào làm băn bản trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.
 Không thể xoá được hình ảnh đã được chèn vào văn bản.
 Hình ảnh minh hoạ trong văn bản giúp cho người đọc dễ hiểu nội dung hơn.
 Hình ảnh trong văn bản chỉ có tính chất giải trí.

Lời giải:

 
xHình ảnh được chèn vào làm băn bản trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.
 Không thể xoá được hình ảnh đã được chèn vào văn bản.
xHình ảnh minh hoạ trong văn bản giúp cho người đọc dễ hiểu nội dung hơn.
 Hình ảnh trong văn bản chỉ có tính chất giải trí.

Bài 2 trang 92 SGK Tin học 5: Hãy điền hai bước còn trống để mô tả việc chèn hình ảnh vào văn bản.

1. Đặt con trỏ văn bản tại vị trí muốn chèn hình ảnh.

2. Chọn mục Insert → Picture → From File…

3………….

4………..

Lời giải:

3. Chọn hình ảnh muốn chèn

4. Chọn Insert để chèn ảnh.

Bài 3 trang 92 SGK Tin học 5: Hãy chỉ ra hình ảnh đang được chọn trong bảng sau đây:

Lời giải:

– Hình ảnh Hoa hồng đang được chọn trong bảng trên

Bài thực hành 1 trang 90 SGK Tin học 5: Khởi động Word và chèn một hình ảnh có sẵn trong máy tính. Quan sát kết quả nhận được

Lời giải:

• Bước 1: Mở word lên.

• Bước 2: Chọn hình ảnh và thực hiện thao tác Crtl + C

• Bước 3: Vào văn bản, chọn thao tác Crtl + V để chèn ảnh.

– Kết quả:

Bài thực hành 2 trang 90 SGK Tin học 5: Xoá hình ảnh đã chèn vào văn bản trong bài thực hành T1.

Lời giải:

• Bước 1: Chọn hình ảnh muốn xoá trong word

• Bước 2: Nhấn phím delete để xoá ảnh

Bài thực hành 3 trang 91 SGK Tin học 5: Gõ và trình bày văn bản sau, chèn hình ảnh minh hoạ theo ý em

Lời giải:

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*