✅ Bài 4: Tẩy, xóa hình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 4: Tẩy, xóa hình – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài thực hành 1 trang 65 SGK Tin học 3: Mở tệp Tayhinh1.bmp. Dùng các công cụ và để chỉnh sử hình 76a thành hình76b.

Bài thực hành 2 trang 67 SGK Tin học 3: Mở tệp Xoahinh1.bmp rồi xoá chú chó và chú mèo để được hình 78b.

Bài thực hành 3 trang 67 SGK Tin học 3: Mở tệp Xoahinh2.bmp để có hình vẽ 10 gói quà của bạn Mai. Mai đã tặng các bạn 5 gói. Em hãy xoá bớt số gói quà mà Mai đã tặng.

Bài thực hành 4 trang 67 SGK Tin học 3: Mở tệp Xoahinh3.bmp. Dùng các công cụ và để chỉnh sửa hình 80a thành hình 80b.

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*