✅ Bài 5: Di chuyển hình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 5: Di chuyển hình – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài thực hành 1 trang 68 SGK Tin học 3: Mở tệp Chuyenhinh1.bmp để có hình 82a. Di chuyển Mặt trời tới vị trí mới như hình 82b.

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 69 SGK Tin học 3: Ghép các mảnh hình 1, 2, 3, 4 ở hình 83a thành ngôi nhà như hình 83b (tệp Ghephinh1.bmp)

Bài thực hành 3 trang 70 SGK Tin học 3: Đặt các bóng điện màu ở hình 84a về đúng vị trí như hình 84b (tệp Chuyenhinh2.bmp).

Bài thực hành 4 trang 70 SGK Tin học 3: Quan sát và ghép các mảnh của bức tranh phong cảnh ở hình 85a theo mẫu hình 85b (tệp Ghephinh2.bmp).

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*