✅ Bài 3: Vẽ đoạn thẳng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài thực hành 1 trang 63 SGK Tin học 3: Dùng công cụ để vẽ tam giác theo mẫu ở hình 69

Lời giải:

– Hướng dẫn:

Bài thực hành 2 trang 64 SGK Tin học 3: Dùng công cụ để vẽ cái thang theo mẫu ở hình 70b.

Lời giải:

– Hướng dẫn:

1. Vẽ hai chân thang

2. Vẽ các đoạn thẳng giữa hai chân thang đó tạo các bậc thang.

– Kết quả:

Bài thực hành 3 trang 64 SGK Tin học 3: Dùng công cụ để vẽ đình làng theo mẫu ở hình 71d.

Lời giải:

– Hướng dẫn và kết quả:

Bài thực hành 4 trang 64 SGK Tin học 3: Dùng công cụ để vẽ máy bay theo mẫu ở hình 72d.

Lời giải:

Bài thực hành 5 trang 64 SGK Tin học 3: Dùng công cụ để vẽ thuyền buồm theo mẫu ở hình 73d.

Lời giải:

Bài thực hành 6 trang 64 SGK Tin học 3: Hãy vẽ và tô màu hình cây thông theo mẫu ở hình 74.

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*