✅ Bài 4: Ôn tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 4: Ôn tập – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài thực hành 1 trang 111 SGK Tin học 4: Với mỗi lệnh, hãy tô cùng màu cho ô lệnh (cột A) và ô hành động tương ứng của Rùa (cột B).

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 111 SGK Tin học 4: Viết các lệnh để Rùa vẽ các hình theo mẫu sau (cho biết góc trong tam giác là 60 độ).

Lời giải:

a) REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

b) REPEAT 3 [FD 100 RT 120]

c) REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 100 RT 90]

PU

RT 45 FD 20 LT 45

PD

REPEAT 2 [FD 70 RT 90 FD 70 RT 90]

d) RT 90 FD 100

REPEAT 2 [LT 90 FD 100]

LT 90 FD 50

RT 90 FD 50

REPEAT 2 [LT 90 FD 50]

Bài thực hành 3 trang 111 SGK Tin học 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

Lời giải:

a) Muốn Rùa về vị trí xuất phát, ta dùng lệnh HOME.

b) Muốn rùa về vị trí xuất phát và xoá màn hình ta dùng lệnh CLEAN

c) Biểu tượng của Rùa trên màn hình Logo có dạng hình tam giác

d) Sau khi viết lệnh HideTurtle (HT) thì rùa sẽ ẩn đi.

e) Sau khi dùng lệnh PenUp (PU) thì rùa sẽ không vẽ nữa.

Bài thực hành 4 trang 112 SGK Tin học 4: Hãy dùng lệnh lặp (repeat n) để ra lệnh cho Rùa vẽ các hình sau.

Lời giải:

a) REPEAT 3 [FD 50 RT 90 FD 50 LT 90]

b) REPEAT 3 [FD 40 RT 90 FD 40 LT 90]

RT 90 FD 40

REPEAT 2 [RT 90 FD 40 LT 90 FD 40]

RT 90 FD 40

Bài thực hành 5 trang 112 SGK Tin học 4: Hãy điền vào các ô có dấu hỏi (?) trong bảng lệnh dưới đây

Lời giải:

Lệnh đầy đủViết tắtHành động của Rùa
HomeRùa về chính giữa sân chơi (vị trí xuất phát)
ClearScreenCSRùa về vị trí xuất phát. Xoá toàn bộ sân chơi.
ForwarD nFD nRùa đi về phía trước n bước
RighT kRT kRùa quay phải k độ
BacK nBK nRùa lùi lại sau n bước
Left kLT kRùa quay sang trái k độ
PenUpPUNhấc bút
PenDownPDHạ bút
HideTurtleHTRùa ẩn mình
ShowTurtleSTRùa hiện hình
CleanXoá màn hình và Rùa vẫn ở vị trí hiện tại
Repeat n [ ]Lặp n lần
WAITLàm chậm câu lệnh
BYEThoát khỏi phần mềm Logo

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*