✅ Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài 1 trang 108 SGK Tin học 4: Những dòng nào dưới đây là câu lệnh được viết đúng?

 repeat 4 [FD 100 RT 90]
 REPEAT 4 [FD 100, RT 90]
 REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
 REPEAT 4 [FD 100 RT 90].
 REPEAT 4 {FD 100 RT 90}
 REPEAT 4[FD 100 RT 90]
 REPEAT4 [FD 100 RT 90]

Lời giải:

xrepeat 4 [FD 100 RT 90]
 REPEAT 4 [FD 100, RT 90]
xREPEAT 4 [FD 100 RT 90]
xREPEAT 4 [FD 100 RT 90].
 REPEAT 4 {FD 100 RT 90}
xREPEAT 4[FD 100 RT 90]
 REPEAT4 [FD 100 RT 90]

Bài 2 trang 109 SGK Tin học 4: Chỉnh sửa lại các dòng dưới đây để được các câu lệnh đúng.

REPEAT 4 [FD 100, RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90].

REPEAT 4 {FD 100 RT 90}

REPEAT4 [FD 100 RT 90]

REPEAT4[FD 100 RT 90]

Lời giải:

Câu lệnhSửa
REPEAT 4 [FD 100, RT 90]REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
REPEAT 4 [FD 100 RT 90].Không cần sửa
REPEAT 4 {FD 100 RT 90}REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
REPEAT4 [FD 100 RT 90]REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
REPEAT4[FD 100 RT 90]REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
REPEAT 4 [FD 100, RT 90]REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

Bài 3 trang 109 SGK Tin học 4: Điền vào chỗ trống (…) để được câu lệnh đúng:

a) Vẽ hình vuông

REPEAT … [FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD … RT …]

b) Vẽ hình chữ nhật

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT …]

REPEAT 2 [FD … RT 90 FD … RT 90]

c) Vẽ hình tam giác

REPEAT 3 [FD … RT 120]

REPEAT … [FD 100 RT 120]

Lời giải:

a) Vẽ hình vuông

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

b) Vẽ hình chữ nhật

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

c) Vẽ hình tam giác

REPEAT 3 [FD 100 RT 120]

REPEAT 3 [FD 100 RT 120]

Bài 4 trang 110 SGK Tin học 4: Thêm lệnh WAIT vào mỗi dòng lệnh sau, cho Rùa thực hiện và quan sát kết quả. Thay đổi giá trị của WAIT trong mỗi lệnh

Câu lệnhKết quả
REPEAT 4 [FD 100 RT 90]Hình vuông
REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]Hình chữ nhật
REPEAT 5 [FD 100 RT 72]Hình ngũ giác

Lời giải:

– Mỗi khi rùa thực hiện lệnh sẽ tạm dừng một khoảng tuỳ theo bạn chọn.

Bài 5 trang 110 SGK Tin học 4: Hãy giải thích hành động của Rùa khi thực hiện dòng lệnh:

REPEAT 6 [FD 50 WAIT 60 RT 60 WAIT 60]

Lời giải:

– Rùa thực hiện cách vẽ một hình lục giác, mỗi khi kẻ một đường thẳng rùa sẽ tạm dừng một khoảng 60 đơn vị do có lệnh WAIT 60.

Bài 6 trang 110 SGK Tin học 4: Dòng lệnh sau đây vẽ hai bậc cầu thang:

FD 20 RT 90 FD 20 LT 90 FD 20 RT 90 FD 20

Hãy thêm lệnh WAIT để Rùa dừng lại một lát khi vẽ xong bậc thang thứ nhất

Lời giải:

FD 20 RT 90 FD 20 LT 90 WAIT 60 FD 20 RT 90 FD 20

Bài thực hành 1 trang 108 SGK Tin học 4: Hãy kiểm tra để thấy hai lệnh sau cho kết quả là một hình lục giác.

Lời giải:

Kết quả

Bài thực hành 2 trang 108 SGK Tin học 4: Hãy kiểm tra để thấy hai lệnh sau cho kết quả là một hình chữ nhật

Lời giải:

– Kết quả:

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*