✅ Bài 1: Làm quen với Encore ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 1: Làm quen với Encore – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài 1 trang 116 SGK Tin học 4: Phần mềm Encore có thể giúp em thực hiện việc gì?

 Soạn thảo văn bảng bằng máy tính
 Học nhạc
 Nghe nhạc để giải trí
 Chơi trò chơi.

Lời giải:

 Soạn thảo văn bảng bằng máy tính
xHọc nhạc
xNghe nhạc để giải trí
 Chơi trò chơi.

Bài 2 trang 116 SGK Tin học 4: Hãy điền vào bảng dưới đây tên một số thành phần em nhận biết được trong màn hình Encore sau khi phần mềm được khởi động.

Lời giải:

1Bản nhạc trống
2Thanh công cụ
3Thanh Notes
4Vạch nhịp

Bài 3 trang 116 SGK Tin học 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để có các bước mở tệp nhạc bằng Encore.

Lời giải:

1. Nháy chuột lên mục File.

2. Nháy chuột vào lệnh Open…

3. Tìm thư mục lưu tệp nhạc trong ô Look in, ví dụ thư mục nhactieuhoc.

4. Nháy đúp chuột lên tệp muốn mở.

Bài 4 trang 116 SGK Tin học 4: Em nhấn phím nào để Encore chơi bản nhạc đang được mở?

Phím Enter
Phím Start
Phím cách
Phím Shift

Lời giải:

Phím Enter
Phím Start
xPhím cách
Phím Shift

Bài thực hành 1 trang 114 SGK Tin học 4: Khởi động phần mềm Encore, quan sát và nhận biết các thành phần của màn hình Encore.

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 114 SGK Tin học 4: Mở bản nhạc thatlahay.enc trong thư mục nhactieuhoc.

Lời giải:

Bài thực hành 3 trang 115 SGK Tin học 4: Chơi bản nhạc thatlahay.enc vừa mở. Nghe nhạc và hát theo hay đọc nhạc.

Lời giải:

Bài thực hành 4 trang 115 SGK Tin học 4: Mở và nghe một bản nhạc khác em thích trong thư mục nhactieuhoc.

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*